LIAVEIEN 11

Kontorbygg. Byggeskikkprisen for 1999.