RØDSTENVEIEN 5

Hvor: Svartskog, Oppegård
Størrelse: 245 m² BRA
Status: Ferdigstilt 2007

I en vestvendt skråning mot Bunnefjorden med sikt til Holmenkollen. Bebyggelsen er sammensatt av to volumer : – den ene fløyen har soverom og glassgang mot en stor terrasse – det andre volumet er vridd og i  2 etasjer og inneholder stue og arbeidsrom i underetasjen. Vridningen er svar på siktretning mot Oslo Arkitekturen spiller på åpent/ lukket med en mer lukket østside i Leca og en mer  åpen fremside med mye glass. Det sammensatte uttrykket avgrenser uteplasser og gjør at bebyggelsen oppleves forskjellig fra ulike sider. Inngangssiden er lav med en klart definert takløft som inngang. Det kvadratiske stuevolumet løfter seg i det skrånende terrenget.