Oppdrag Omsorgsboliger og aktivitetssenter

Oppdrags­giver Oppegård kommune

Sted Tårnåsen

Status Ferdigstilt 2008

Areal 3500 m²

Intensjonen bak dette prosjektet var å skape et hjem for mennesker med ulike behov. 26 omsorgsleiligheter disponeres av eldre samt av brukere knyttet til kommunens Psykiatrisk Helsetjeneste og Tiltak for funksjonshemmede.

I tillegg til de enkelte boenhetene gir stedet faciliteter for sosialt fellesskap og aktivitetstilbud; ikke bare for beboerne, men åpent for alle i nærområdet. Aktivitetssententeret har cafe og stort felleskjøkken, liten sal, møterom, bibliotek /leserom, ulike trimrom og garderober samt hobbyrom for håndarbeid.

Tårnåsen bo- og aktivitetssenter har to selvstendige funksjoner som likevel er forbundet. Formspråk og materialbruk understreker nettopp denne dualismen ved ett anlegg med to ulike bygningsvolumer: Den lange slangen, med yttervegger i mørkbeiset treverk i 3 etasjer, som inneholder boligene, i kontrast til med det lave, grønnkledde, flate rektangel av et tak som tekker Aktivitetssenterets mange deler i lys tegl. Disse to bygningsvolumene er sammenføyet ved at boligslangen skjærer seg inn og former et avtrykk i Aktivitetssenteret.

Boligene er organisert langs åpne svalganger i massivtre med hovedatkomst fra gårpsplass og parkering via et felles frittstående trappehus med heis og søppelrom. Trapperommet forbinder også leilighetene til boder i underetasjen. Den lange boligdelen med sin slangeform deler tomten effektivt i to og med sin form omkranser den en felles hage mot sør og skjermer den fra gårdsplassen mot nord.