Kvernaas Arkitekter  arbeider med varierende oppgaver både i størrelse og kategori;
fra eneboliger og boligområder til offentlige bygg, kulturbygg, næringseiendommer og reguleringsarbeid.