Før bilde

Før bilde

Rendering fremtidig situasjon

Rendering fremtidig situasjon

Oppdrag Ombygging, tilbygg og påbygg

Oppdrags­giver Privat

Sted Svartskog

Status Rammetillatelse

Areal 120 m² BRA

Dal gård ligger på vestsiden av Gjersjøen, og er en av de gårdene i området som fortsatt drives som gårdsbruk (korndyrking). På tunet ligger sidebygningen øst for hovedhuset, og sammen med et stabbur, en redskapsbygning og en låve, danner bygningene et tradisjonelt gårdstun. Det var ønske om å utvide sidebygget (kårboligen) for å trygge fremtidig drift av gården. Påbygget og hovedvolumet utføres i oppsluttende stil, bygningselementer og detaljering. Tilbygget mot øst bidrar til en fornuftig utnyttelse og plassering av trappen, samt muliggjør lyse åpne arealer i den nye etasjen. Det nye etasjeplanet knyttes til den høyereliggende delen av hage og uteareal mot øst via en ”moderne låvebro”. Tilbygget forholder seg til en bergknaus mot øst og er tenkt beslått med mørke metallplater. Tilbygget vil skape en spennende dynamikk mellom det tradisjonelle oppsluttende uttrykket til hovedvolumet og den moderne addisjonen.