Oppdrag Hytte

Oppdrags­giver Privat

Sted Hvaler

Status Ferdigstilt 2014

Hytta er plassert på samme sted som hytta som tidligere stod der, med omtrent samme fotavtrykk. Lengderetningen på bygget følger terrengkotene og landskapets topografi. Bygget trapper seg nedover terrenget slik at takhøyden mot sjøen er senket, og eksponeres mindre fra sjøen enn hva den tidligere hytta gjorde. Materialene og fargene gjennspeiler skogens og svabergets farger og tilpasser seg det naturlige landskapet.

I tilknytning til hytta er det også etablert en ny brygge.