Oppdrag 1. premie, arkitektkonkurranse

Oppdrags­giver Vestby Kirkelige Fellesråd

Sted Son, Vestby

Status Ferdigstilt 2014

Areal 1100 m²

Foto Werner Zellien

15 år etter arkitektkonkurransen i 1999 ble kulturkirken tatt i bruk og vigslet 30. november 2014. Kirken er reist på Saga – den gamle sagbrukstomta ved Brevikveien syd for Son sentrum - med vid utsikt utover fjordlandskap, kulturmark og boligbebyggelse.

Hovedkonstruksjonen består av stål, betong og lettklinker med kjernefuru i hovedvolum og pussflater i fløyene. Interiøret preges av variert tre og listpanel, pussflater og slipt betong i hovedgulv, linoleum i fløyene og eikeparkett for øvrig. Variert dagslysinnfall, spalter, apside og integrert kunst har vært sentrale temaer i forbindelse med utformingen av anlegget. Kirkearealet består av kirkesalen med galleri og to tilliggende saler, kirketorg med peisestue, messanin, møteavdeling og kjøkken.